دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2020-02-19T16:43:57+01:00 text/html 2020-01-14T13:19:44+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سبک‌ترین و کم حجم‌ترین آنتی ویروس دنیا را با تخفیف 50 درصد خریداری کنید http://www.disna.ir/post/6415 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><header class="article-header text-center medium-text-right" style="box-sizing: inherit; display: block; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.875rem; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: bold; color: rgb(215, 25, 32); text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سبک‌ترین و کم حجم‌ترین آنتی ویروس دنیا را با تخفیف 50 درصد خریداری کنید</font></h1><div><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/8c68b0a10bda408d8a39ac70833b9ad7/6306189f58784a8b811d96a9a49de8c6.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></header><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، فرا رسیدن سال نو همواره بهانه خوبی است تا شرکت‌ها و کسب و کارها تخفیف‌های خوب و ارزنده‌ای به مشتریانشان ارائه دهند.</font></div><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش به عنوان توزیع کننده معتبر و پیشرو نرم افزارهای آنتی ویروس نیز به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی 2020، برخی از آنتی ویروس‌های خانگی را برای مدت محدودی با تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهد.</font></p></div> text/html 2020-01-13T06:12:24+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir کسپرسکی آسیب پذیری 10 ساله آنتی ویروس هایش را رفع کرد. http://www.disna.ir/post/6414 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><br><div class="irc_mimg irc_hic" style=""><span class="irc_mil i3597"><div class="KkFss" style="display: inline-block; position: relative; margin-top: 59px; margin-bottom: 59px;"><img class="irc_mi" src="https://www.kaspersky.com/content/en-global/images/homepage/kaspersky-logo.svg" alt="Image result for kaspersky" style="" width="400" height="82"></div></span></div></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در سال 2009 یک شرکت امنیتی آسیب پذیری در برخی نرم افزارهای آنتی ویروس شناسایی و به این شرکتها گزارش داد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حال شرکت روسی کسپرسکی پس از 10 سال، این آسیب پذیری را که در نسخه های 2020 نیز وجود داشت رفع کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="https://blog.zoller.lu/p/tzo-05-2020-kaspersky-generic-archive.html" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">منبع اول</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="https://safebreach.com/Post/Kaspersky-Secure-Connection-DLL-Preloading-and-Potential-Abuses-CVE-2019-15689" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">منبع دوم</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="https://us.norton.com/online-threats/multiplekasperskyproductscve-2019-15689dllloadingarbitr-111033-vulnerability.html" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">منبع سوم</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div><div><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br><br></font></font></font></font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></font></font></font></font></p></font></div></div></div></font></font></font></font></div></font><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><p><font color="#FFFFFF">کسپرسکی از شرکتهای سازنده&nbsp;آنتی ویروس که برخی کاربران این شرکت و محصولات&nbsp;آنتی ویروس&nbsp;آن را با عناوینی نظیر&nbsp;کسپرسکای ، کاسپرسکی ،&nbsp;کسپراسکای ،&nbsp;کسپراسکای ، و یا&nbsp;کاسپراسکای&nbsp;نیز می‌شناسد.مدیرعامل شرکت یوجین&nbsp;کسپرسکی <strong>.</strong></font><br></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2020-01-09T06:43:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir استعفای مدیر دفتر آمریکای شمالی کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6413 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> همانطور که در خبرهای پیشین دیسنا مشاهده کردید، اکثر اشخاصی که در شرکت کسپرسکی استخدام می شوند، در زمان کوتاهی ( عمومآ 1 تا 2 سال ) بعد استعفاء داده و این شرکت را ترک میکنند.</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><div align="justify"><span class="irc_mil i3597"><img class="irc_mi" src="https://www.kaspersky.com/content/en-global/images/homepage/kaspersky-logo.svg" alt="Image result for ‫کسپرسکی‬‎" style="" width="450" height="92"></span></div></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آقای ماکسیم فروو ( Maxim Frolvo ) که در سال 2014 حدود 8 ماه در دفتر روسیه کسپرسکی مشغول به فعالیت بود، در سال 2016 به سمت مدیر دفتر خاورمیانه و ترکیه کسپرسکی منصوب شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ماکسیم در Feb 2018 به سمت مدیریت دفتر آمریکای شمالی کاسپرسکی مشغول به فعالیت شد و حدود 1 سال بعد یعنی در Jun 2019 استعفاء داد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کسپرسکی به جای ایشان، آقای Rob Cataldo را به تازگی ( Dec 2019 ) به عنوان مدیر دفتر آمریکای شمالی منصوب کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">طی سالهای اخیر شرکت روسی کسپرسکی به دلیل مشکلات مختلف در ارائه محصولات و پشتیبانی مناسب و همچنین استفاده از روشهای فریبکارانه رسانه ای و تبلیغاتی ، بخش زیادی از مشتریان و نمایندگانش را از دست داده است. <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این شرکت روسی و نمایندگانش در ایران، ارتباط و نفوذ زیادی در بین رسانه های فناوری&nbsp; اطلاعات دارند و از این طریق تلاش کرده اند مانع اطلاع رسانی صحیح و شفاف در حوزه آنتی ویروس ها شوند.<br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/4586" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">یکی دیگر از مدیران کسپرسکی استعفاء داد : اینبار مدیر بازاریابی اروپا</font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/4634" target="" title=""><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مدیر تبلیغات خاورمیانه کسپرسکی هم استعفاء داد .</font></font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/4981" target="" title="">مدیر منطقه خاورمیانه کسپرسکی نیامده ، استعفاء داد و رفت !</a><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/5561" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس کسپرسکی بخریم یا وبروت ؟</font></font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></font></font></font></font></font></font></div></font></font> </font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><p><font color="#FFFFFF">کسپرسکی از شرکتهای سازنده&nbsp;آنتی ویروس که برخی کاربران این شرکت و محصولات&nbsp;آنتی ویروس&nbsp;آن را با عناوینی نظیر&nbsp;کسپرسکای ، کاسپرسکی ،&nbsp;کسپراسکای ،&nbsp;کسپراسکای ، و یا&nbsp;کاسپراسکای&nbsp;نیز می‌شناسد.مدیرعامل شرکت یوجین</font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div><br></div> text/html 2019-12-29T08:03:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir وضعیت آسیب پذیری و امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی ICS (اسکادا-SCADA) http://www.disna.ir/post/6411 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ترندمیکرو در گزارشی به وضعیت آسیب پذیری‌ها و امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی ICS ( اسکادا - SCADA ) نگاهی داشته است.</span></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/84d9adb757214d14ba72aaeafc59b2cb/379aa7bd24db4f5aaa4a0734f9b034ef.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></div><div><br></div><div><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی<span>&nbsp;</span><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" href="http://www.durantash.com/" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); text-decoration: underline; line-height: inherit; cursor: pointer;">شرکت دورانتاش</a>، کمپانی ترندمیکرو ( Trend Micro ) یکی از شرکای کلیدی شرکت زیمنس آلمان است که از شرکت‌های پیشرو در زمینه ارائه سیستم‌های کنترل صنعتی ICS ( اسکادا ) در دنیاست.</font><br></p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></div> text/html 2019-12-24T07:00:14+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آخرین اخبار شرکت دورانتاش - دی ماه 1398 http://www.disna.ir/post/6410 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 0.83em; line-height: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://news.akhbarrasmi.com/company/6094/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b4/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">آخرین اخبار شرکت دورانتاش</a></font></h5><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 1.5em 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: outside none none; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13981001432666094/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-trend-micro/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">تغییرات در برخی محصولات آنتی ویروس ترندمیکرو (Trend Micro)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980922429566094/%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-cws/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">ترندمیکرو در صدر بازار امنیت ابری (CWS)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980919428686094/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-idc-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-sdc/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">گزارش IDC، ترندمیکرو در صدر بازار امنیت ابرهای خصوصی و عمومی (SDC)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980918427916094/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%94%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-2020-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%93%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">دورانتاش ارائه نسخه 2020 آنتی ویروس‌های غول امنیتی ترندمیکرو را آغاز کرد</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980916427296094/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b4/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">تمدید تخفیف‌های دوشنبه سایبری و جمعه سیاه آنتی ویروسی دورانتاش</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980916427096094/%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-avg-%d9%88-avast-%d9%88-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d9%93%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">جاسوسی افزونه‌های AVG و Avast و حذف آنها از استوری‌های فایرفاکس و کروم</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980912425986094/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">جدیدترین لیست مشتریان و شرکای استراتژیک کمپانی وبروت</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980908424506094/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%93%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">جدیدترین آپدیت آنتی ویروس وبروت برای اپل مکینتاش منتشر شد</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980825422406094/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2019/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">رشد خیره‌کننده کمپانی آنتی ویروس ترندمیکرو در فصل سوم سال 2019</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 1.5em; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980825422326094/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%93%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s ease 0s; position: relative; white-space: nowrap;">جدیدترین آپدیت آنتی ویروس‌های وبروت منتشر شد</a></font></li></ul><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شرکت دورانتاش</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">واحد آموزش و اطلاع رسانی</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.ddn.ir</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.durantash.com</font></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-language-override: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p> text/html 2019-12-19T08:50:13+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تغییرات در برخی محصولات آنتی ویروس ترندمیکرو http://www.disna.ir/post/6409 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی ترندمیکرو (Trend Micro) که از شرکتهای پیشرو و مطرح عرضه کننده سرویس های امنیتی و نرم افزاره آنتی ویروس در دنیاست، </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در برخی محصولات آنتی ویروس مخصوصآ راه کارهای امنیتی برای شبکه و دیتاسنترها تغییراتی ایجاد کرده است.</font></font></div><div align="justify"><span class="irc_mil i3597"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/55357367e151418ba8344dcebac521ff/e2e8d33a11de4f65a003beb3596347a2.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این تغییرات شامل حذف برخی محصولات و جایگزینی آنها با محصولات جدید است.</font></div> text/html 2019-12-17T18:15:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir رایتل هم فروش آنتی ویروس های بیت دیفندر و کسپرسکی را متوقف کرد. http://www.disna.ir/post/6408 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> رایتل هم فروش آنتی ویروس های Bitdefender و Kaspersky را متوقف کرد.</font></div><div align="justify"><br><img src="https://cdn01.zoomit.ir/ex/cover/5f3bdb77daa0f9f273c2ccbd6b6f41b6_xl-400x267.jpg" alt="https://cdn01.zoomit.ir/ex/cover/5f3bdb77daa0f9f273c2ccbd6b6f41b6_xl-400x267.jpg"></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت رایتل، </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یکی از اپراتورهای ارتباطی موبایل در ایران، </font>فروش آنتی ویروسهای کسپرسکی Kaspersky و بیت دیفندر Bitdefender را متوقف کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این شرکت در سال 1396 عرضه آنتی ویروس های کسپرسکی، بیت دیفندر و پس از آن شرکت هندی کوییک هیل را آغاز کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>چه شرکتهایی تاکنون با کسپرسکی و بیت دیفندر قطع ارتباط کرده اند؟ </b><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکتهای زیادی تاکنون همکاری با کسپرسکی و بیت دیفندر را متوقف کردند که در ایران میتوان به شرکت های دورانتاش، آواژنگ سیستم ، شاتل، های وب ، آسیاتک، مخابرات تهران، پارس آنلاین، داتک و مبین نت اشاره کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس های کسپرسکی برخلاف تبلیغات وسیعی که در رسانه ها، وب سایتها و شبکه های اینترنتی مخصوصآ در ایران دارند، کیفیت و پشتیبانی مناسبی ندارند و به همین دلیل این شرکت روسی و توزیع کنندگانش مجبور به استفاده از روشهای فریبکارانه رسانه ای ، تبلیغاتی و بازاریابی برای جذب مشتری هستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمایندگان کسپرسکی و بیت دیفندر بیش از اینکه با یکدیگر رقابت داشته باشند، با هدف مقابله با کمپانی های پیشرو و مطرح امنیتی ( غول های آنتی ویروس ) و توزیع کننده محصولات این شرکتها در ایران ( شرکت دورانتاش )، همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و اکثر شرکتهای عضو شبکه فروش و تبلیغاتی آنها یکی هستند.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط:</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6359" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">کشف آسیب پذیری های خطرناک در همه آنتی ویروس های خانگی و Small Office کسپرسکی</font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></font></font></font></font></font></font></div></font></font> <br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><p><font color="#FFFFFF">کسپرسکی از شرکتهای سازنده&nbsp;آنتی ویروس که برخی کاربران این شرکت و محصولات&nbsp;آنتی ویروس&nbsp;آن را با عناوینی نظیر&nbsp;کسپرسکای ، کاسپرسکی ،&nbsp;کسپراسکای ،&nbsp;کسپراسکای ، و یا&nbsp;کاسپراسکای&nbsp;نیز می‌شناسد.مدیرعامل شرکت یوجین</font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-12-14T06:01:45+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نگرانی های رقبای دورانتاش http://www.disna.ir/post/6407 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> نگرانی های رقبای شرکت دورانتاش چیست؟</font></b></div><div align="justify"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><span class="irc_mil i3597"><img class="irc_mi" src="https://www.kaspersky.com/content/en-global/images/homepage/kaspersky-logo.svg" alt="Image result for ‫کسپرسکی‬‎" style="" width="450" height="92"></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در حال حاضر محصولات حدود 15 شرکت آنتی ویروس در ایران عرضه می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترندمیکرو، سیمانتک، آویرا، ایست ( نود32 )، کسپرسکی، وبروت، بیت دیفندر، دکتر وب ، ام سی سافت، آویرا، بولگارد، جی دیتا، کوییک هیل، اف-سکیور و ای اسکن از جمله آنتی ویروس هایی هستند که نسخه های اصلی آنها </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توسط 15 تا 20 توزیع کننده در بازار ایران ارائه می شود.</font></font></div> text/html 2019-12-13T15:43:26+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش Forrester Wave، ترندمیکرو در صدر بازار امنیت ابری (CWS) http://www.disna.ir/post/6406 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/3bbe97ea17b24474a20ab0d0c4b9a62a/e604a3a2b1fd442789458daed4b579d1.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش،&nbsp;کمپانی امنیتی ترندمیکرو در جدیدترین<span>&nbsp;</span><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" href="https://reprints.forrester.com/?mkt_tok=eyJpIjoiTURBeE5tSTNOVFF5WXpjMCIsInQiOiJIQUNsVU1BcUQ5RFpxRFJKQ0l6SUNiWWFxcWFTVER2bEZNNmlwU29ObGNwYVBuVGVJN1ZFSTBOR1BwTVd5SEdIUkpjc0REbXd2dndRMldoTWlMYlZKWDhVb3FuUFhVYWRTV3lZa0QrbVBwbisxZlpXYnd2OGpPTTJRWkVObWtwZCJ9#/assets/2/484/RES146496/reports" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); text-decoration: underline; line-height: inherit; cursor: pointer;">گزارش</a><span>&nbsp;</span>Forrester Wave که با موضوع Cloud Workload Security ( یا به اختصار CWS ) منتشر شد، موفق شد هم به لحاظ جایگاه در بازار و هم به لحاظ کیفیت و تنوع محصولات در صدر قرار گیرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در گزارش Forrester Wave، حدود 30 شرکت عرضه کننده محصولات امنیتی برای CWS شرکت داشتند که میتوان به ترندمیکرو (TrendMicro)، سیمانتک (Symantec)، مکافی (McAfee)، کسپرسکی (Kaspersky)، بیت دیفندر (Bitdefender)، سیسکو (Cisco)، پالوآلتو (PaloAlto Networks) و چک پوینت (Check Point) اشاره کرد.</font></p></div><div align="justify"><br></div> text/html 2019-12-10T20:45:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir اعتراف شرکت آنتی ویروس Avast (صاحب AVG) به فروش بخشی از اطلاعات کاربرانش http://www.disna.ir/post/6405 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدیرعامل شرکت آوست (Avast) <b><a href="https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/12/09/are-you-one-of-avasts-400-million-users-this-is-why-it-collects-and-sells-your-web-habits/#79f6ee282bdc" target="_blank" title="">اعتراف کرد</a></b> که این شرکت عرضه کننده نرم افزارهای آنتی ویروس، بخشی از اطلاعات کاربرانش از جمله عادت های مرور وب را به دیگر شرکتها میفروشد.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a class="irc_mil i3597" data-veid="3597" data-noload="" rel="noopener" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zdnet.com%2Farticle%2Favast-says-hackers-breached-internal-network-through-compromised-vpn-profile%2F&amp;psig=AOvVaw3drktXF0mUM07KIK7LOlBz&amp;ust=1576480714029623" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zdnet.com%2Farticle%2Favast-says-hackers-breached-internal-network-through-compromised-vpn-profile%2F&amp;psig=AOvVaw3drktXF0mUM07KIK7LOlBz&amp;ust=1576480714029623"><img class="irc_mi" src="https://zdnet4.cbsistatic.com/hub/i/2019/10/21/bd7b8f71-50b2-4bad-aaa7-0fd1c52f3c80/avast.png" alt="Image result for avast" style="" width="450" height="205"></a><div class="irc_mimg irc_hic" style=""><a class="irc_mil i3597" data-veid="3597" data-noload="" rel="noopener" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zdnet.com%2Farticle%2Favast-says-hackers-breached-internal-network-through-compromised-vpn-profile%2F&amp;psig=AOvVaw3drktXF0mUM07KIK7LOlBz&amp;ust=1576480714029623" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwi8s4TujrfmAhUQVt8KHZFuCK0QjRx6BAgBEAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zdnet.com%2Farticle%2Favast-says-hackers-breached-internal-network-through-compromised-vpn-profile%2F&amp;psig=AOvVaw3drktXF0mUM07KIK7LOlBz&amp;ust=1576480714029623"><div class="KkFss" style="display: inline-block; position: relative; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span class="irc_idim"><br></span></div></a></div></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آقای Ondrej Vlcek که به تازگی به مدیرعاملی این شرکت منصوب شده، اذعان کردند که اطلاعات فروخته شده غیر محرمانه است و خطری کاربران این شرکت را تهدید نمیکند و در ادامه به این موضوع اشاره کردند که فروش اطلاعات از سال 2013 میلادی آغاز شده و مبلغ دریافتی نهایتآ 5% درآمد این شرکت است.</font></div> text/html 2019-12-10T11:59:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدف کسپرسکی، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات درست http://www.disna.ir/post/6404 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> جلوگیری از دسترسی به اطلاعات معتبر و مفید و افزایش آگاهی و دانش کاربران در حوزه امنیت سایبری و آنتی ویروس ها، هدف اصلی کسپرسکی <br></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4"><img src="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg" alt="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg"></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سالهاست که هشدار دادیم که بیشتر رسانه های ایرانی فعال در حوزه های فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، با شرکت کسپرسکی و نمایندگانش ارتباط نزدیکی دارند و طبق سیاستهای ( رسانه ای و تبلیغاتی فریبکارانه ) این شرکت روسی فعالیت میکنند.</font></div> text/html 2019-12-10T08:22:21+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ترندمیکرو در صدر بازار امنیت SDC ( ابرهای خصوصی و عمومی ) http://www.disna.ir/post/6403 <div align="justify"><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.875rem; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: bold; color: rgb(215, 25, 32); text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گزارش IDC، ترندمیکرو در صدر بازار امنیت ابرهای خصوصی و عمومی (SDC)</font></h1><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/1a3b8b6164c74b86a572b2b3d2ac3681/14140371cc25406ea4df06b434645b0b.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></div></div><p itemprop="articleBody" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت دورانتاش، کمپانی امنیتی ترندمیکرو (Trend Micro) در جدیدترین<span>&nbsp;</span><a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/commercial/trend-micro-leads-industry-hybrid-cloud-security-market-share" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); text-decoration: underline; line-height: inherit; cursor: pointer;">گزارش</a><span>&nbsp;</span>IDC که با موضوع تامین امنیت Software-Defined Compute (SDC) workload protection منتشر شده، موفق شد با فاصله بسیار زیادی در صدر قرار گیرد.</font></p> text/html 2019-12-07T08:39:23+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تخفیف های آنتی ویروسی دورانتاش به مناسبت دوشنبه سایبری و جمعه سیاه http://www.disna.ir/post/6402 <p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، روزهای جمعه سیاه ( Black Friday ) و دوشنبه سایبری ( Cyber Monday ) بهانه خوبی برای خرید محصولات و سرویس های مختلف با تخفیف های ویژه است.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="https://durantash.com/img/cyber-monday-black-friday.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش از توزیع کنندگان معتبر و پیشرو نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی، شبکه و دیتاسنتر در ایران، نیز همزمان با روزهای جمعه سیاه ( بلک فرایدی ) و دوشنبه سایبری ( سایبرماندی )، تخفیفات ویژه ای را به صورت محدود بر روی برخی آنتی ویروس های خود در نظر گرفته که فرصت مناسبی است برای خرید لایسنس جدید و یا تمدید لایسنس قبلی و یا مهاجرت به آنتی ویروس های معتبر با گارانتی و پشتیبانی شرکت دورانتاش.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیست محصولات و قیمت و جزئیات محصولات عرضه شده در طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش را میتوانید در <b><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://www.durantash.com" href="http://www.durantash.com" rel="nofollow" target="_blank">وب سایت اصلی شرکت دورانتاش</a></b>&nbsp;و یا <b><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://shop.durantash.com" href="http://shop.durantash.com" rel="nofollow" target="_blank">این لینک</a></b> مشاهده کنید.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در حال حاضر شرکت دورانتاش محصولات آنتی ویروس خانگی ترندمیکرو ( پی سی سیلین )، وبروت ( سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا )، سیمانتک ( نورتون )، جی دیتا و&nbsp;بولگارد را در لیست محصولات خود دارد.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دورانتاش از آغاز تاسیس&nbsp;تاکنون، آنتی ویروس های&nbsp;شرکتهای کسپرسکی، ترندمیکرو، وبروت، سیمانتک، بولگارد، جی دیتا، آوست ( Avast ) و ای وی جی ( AVG )&nbsp;را در بازار ایران عرضه کرده است.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از جمله محصولاتی که در طرح تخفیف شرکت دورانتاش قابل خریداری هستند میتوان به آنتی ویروس های وبروت، ماگزیمم سکیوریتی ترندمیکرو و نورتون سایمنتک اینترنت سکیوریتی اشاره کرد.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دورانتاش فعالیت در بازار آنتی ویروس را از سال 1385 آغاز کرد و تاکنون با شرکتهایی مانند آسیاتک، صفرویک پرداز ( شهراد شبکیه)، مبناتلکام، داتک و مراکز آموزشی مانند موسسه آموزشی فناوری اطلاعات کندو، مجتمع فنی تهران و دانشگاه مهر البرز همکاری داشته و هم اکنون هزاران کاربر خانگی و شرکتی برای حفاظت از خود از آنتی ویروس های با گارانتی و پشتیبانی دورانتاش استفاده میکنند.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیست محصولات و قیمت و جزئیات محصولات عرضه شده در طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش را میتوانید در <b><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://www.durantash.com" href="http://www.durantash.com" rel="nofollow" target="_blank">وب سایت اصلی شرکت دورانتاش</a></b>&nbsp;و یا <b><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://shop.durantash.com" href="http://shop.durantash.com" rel="nofollow" target="_blank">این لینک</a></b> مشاهده کنید.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">واحد تبلیغات و اطلاع رسانی <br></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.durantash.com</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div><div><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br><br></font></font></font></font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></font></font></font></font></p></font></div></div></div></font></font></font></font></div></font></font></font></font></div></font></font></p> text/html 2019-12-07T05:32:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جاسوسی افزونه های AVG و Avast و حذف آنها از استوری های فایرفاکس و کروم http://www.disna.ir/post/6401 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> گزارش محقق امنیتی ولادیمیر پالانت، از جاسوسی افزونه های 2 شرکت AVG و&nbsp; Avast ، باعث حذف افزونه های این 2 شرکت آنتی ویروس از استوری های مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم شد.</font></div><div align="justify"><br><div align="justify"><a href="https://thehackernews.com/2019/12/avast-and-avg-browser-plugins.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">منبع خبر</font></a></div></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-XEhH0PWI5IM/XeamcTMfBZI/AAAAAAAA15c/6IHBEjzf86MPrU6DTwqKa_cF-Q6Laya5QCLcBGAsYHQ/s728-e100/avast-avg-firefox-chrome-plugins.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ولادیمیر پالانت همان محقق امنیتی است که چندین آسیب پذیری در آنتی ویروس های کسپرسکی شناسایی و به این شرکت گزارش داد و به دلیل رفتار غیر حرفه ای و بی مسئولیتی این شرکت روسی طی توییتی اعلام کرد دیگر علاقه ای به گزارش آسیب پذیری آنتی ویروس های کسپرسکی به این شرکت ندارد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس های هر 2 شرکت AVG و Avast قابل استفاده ( رجیستر، آپدیت و استفاده ) در ایران نیستند و این 2 شرکت چند سالی است که به طور کامل کاربران ایرانی را تحریم کرده اند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">* شرکت AVG در سال 2016 به تملک شرکت Avast در آمد و شرکت Avast در سال 2018 وارد بورس لندن شدو به عنوان شرکت سهامی عام شناخته می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">* کسپرسکی با نام هایی مانند کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز نامیده می شود.</font><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div><div><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br><br></font></font></font></font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></font></font></font></font></p></font></div></div></div></font></font></font></font></div></font></font></font></font></div> text/html 2019-12-06T23:17:54+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آیا به زودی شاهد بلاک شدن دهها هزار لایسنس آنتی ویروس های ایست ( نود32 ) خواهیم بود؟ http://www.disna.ir/post/6400 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آیا به زودی شاهد بلاک شدن دهها هزار لایسنس آنتی ویروس های ایست ( نود32 ) خواهیم بود؟</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://cdn1.esetstatic.com/ESET/INT/Products/Home/EAV/v12/EAV_MAIN_MENU.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید طی سالهای اخیر صدها هزار بسته نسخه های تقلبی، جعلی و نامعتبر آنتی ویروس با برند ایست ( نود32 ) در بازار ایران توزیع شده.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بخش زیادی از این آنتی ویروس ها که به وسیله لایسنس های نامعتبر فروخته و رجیستر شده بودند، بلاک شدند و هزاران کاربر خریدار این بسته ها با مشکلات مختلفی روبرو شدند.<br></font></div> text/html 2019-12-03T13:51:20+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین لیست مشتریان و شرکای استراتژیک کمپانی وبروت http://www.disna.ir/post/6399 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><header class="article-header text-center medium-text-right" style="box-sizing: inherit; display: block; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.875rem; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: bold; color: rgb(215, 25, 32); text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">جدیدترین لیست مشتریان و شرکای استراتژیک کمپانی وبروت</font></h1><div><br></div></header></div><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/0a2e57257a1f4bc2b6f9b302bcf4b140/26cd5decd903479e916e52e4511583b4.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی وبروت (Webroot)،&nbsp;&nbsp;سازنده سبک‌ترین و کم حجم‌ترین آنتی ویروس‌های دنیاست.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام برخی از مشتریان بزرگ و شرکای استراتژیک این شرکت مطرح امنیتی شامل شرکت‌های بزرگ فناوری مانند سیسکو سیستمز (Cisco)، اچ پی (HP)، زایکسل، F5 Networks ،PaloAlto Networks ،A10 Networks و F445 Networks اشاره کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این خبر تلاش شده است لیست جدیدتر و کامل‌تری از مشتریان شرکت وبروت را منتشر شود.</font></p></div> text/html 2019-11-25T06:19:26+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جزئیات آسیب پذیری در کسپرسکی و ترندمیکرو http://www.disna.ir/post/6398 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی SafeBreach جزئیات چند نقص امنیتی در محصولات شرکتهای کسپرسکی و ترندمیکرو را <a href="https://www.securityweek.com/vulnerabilities-disclosed-kaspersky-trend-micro-products" target="_blank" title="">منتشر</a> کرد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">1- اولین نقص امنیتی که به شماره <a href="https://safebreach.com/Post/Kaspersky-Secure-Connection-DLL-Preloading-and-Potential-Abuses-CVE-2019-15689" target="_blank" title="">CVE-2019-15689</a> به ثبت رسیده در محصول Kaspersky Secure Connection که به اختصار KSDE گفته میشود و بخشی از آنتی ویروس های کسپرسکی Antivirus, Internet Security, Secure Cloud, Total Security و Kaspersky Free وجود دارد داشته که به مهاجمان اجازه میدهد تا فایلهای اجرایی بدون امضاء را بر روی سیستم قربانی اجرا کنند.</font></div> text/html 2019-11-20T08:10:02+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!! http://www.disna.ir/post/6397 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">آسیب پذیری های ماژول Web Protection آنتی ویروس های کسپرسکی پس از 11 ماه رفع شد!!</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">کسپرسکی پس از 11 ماه یاد رفع آسیب پذیری آنتی ویروس هایش افتاد.</font></b></div><div align="justify"><br><font class="text4"><img src="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg" alt="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg"></font></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">شرکت روسی کسپرسکی که طی سالهای اخیر دهها نماینده و هزاران مشتری خود را به دلیل فعالیت های ناسالم تجاری و تبلیغاتی و مشکلات مختلف محصولاتش از دست داده، پس از 11 ماه که چندین نقص امنیتی به این شرکت گزارش شد، به فکر رفع تعدادی از این آسیب پذیری ها افتاد.</font></b></div> text/html 2019-11-19T20:56:08+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir فروش آنتی ویروس های جعلی توسط برخی شرکتهای اینترنتی http://www.disna.ir/post/6396 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> فروش آنتی ویروس های جعلی توسط برخی شرکتهای اینترنتی</font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس یکی از اصلی ترین و مهمترین نرم افزارهای مورد نیاز همه کاربران خانگی و شرکتهاست.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">طی سالهای اخیر نیز شرکتهای اینترنتی تلاش کرده اند تا به صورت فروش مستقیم و یا فروش غیر مستقیم ( همکاری با شرکتهای توزیع کننده آنتی ویروس )، این نرم افزارها را با شرایط و قیمت های مناسب در اختیار کاربران و مشترکین خود قرار دهند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">* شرکتهای ارائه دهنده سرویس های اینترنتی با نامهای شرکت های ( ISP , FCP , Servco ) نیز شناخته می شوند.</font></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">متاسفانه برخی شرکتهای اینترنتی و مخصوصآ شرکتهای دارای مجوز سروکو ( Servco )، اقدام به ارائه نسخه های تقلبی و جعلی نرم افزارهای آنتی ویروس کرده اند.</font></div> text/html 2019-11-16T06:39:57+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir رشد خیره‌کننده کمپانی آنتی ویروس ترندمیکرو در فصل سوم سال 2019 http://www.disna.ir/post/6395 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">غول امنیتی ترندمیکرو (پی سی سیلین) گزارش فصل سوم سال 2019 را منتشر کرد که نشان‌دهنده رشد فروش این شرکت مخصوصا در بخش امنیت و حفاظت زیرساخت‌های هیبریدی است.</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/6bb9cb63181841cea72358ca7ab6cfd9/a3b09a7577584f08abf4f38de61f3026.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><p itemprop="articleBody" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی<span>&nbsp;</span><a href="http://www.durantash.com/" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); text-decoration: underline; line-height: inherit; cursor: pointer;">شرکت دورانتاش</a>، کمپانی امنیتی ترندمیکرو (Trend Micro) که از رهبران حوزه امنیت سایبری دنیا و ارائه دهنده نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی، شبکه و مراکز داده است، گزارش عملکرد مالی و فنی فصل سوم سال 2019 خود را منتشر کرد.</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></font></font></font></font></p></div> text/html 2019-10-29T07:34:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ترندمیکرو با 70 میلیون دلار، کمپانی استرالیایی Cloud Conformity را خرید. http://www.disna.ir/post/6394 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="article-summary" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">غول امنیت سایبری ترندمیکرو (Trend Micro) با پرداخت 70 میلیون دلار، شرکت استرالیایی Cloud Conformity که در زمینه امننیت ابری فعال است و از شرکای تکنولوژی 2019 آمازون است را به تملک خود در آورد.</font></p><p class="article-summary" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/4c00a1408f1e4d09ac8fff5fe4aa4826/c4273a959e3f47c68e042d17c4a1fe25.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></p><p class="article-summary" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی<span>&nbsp;</span><a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" href="http://www.durantash.com/" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); text-decoration: underline; line-height: inherit; cursor: pointer;">شرکت دورانتاش</a>،&nbsp;غول امنیت سایبری ترندمیکرو با پرداخت 70 میلیون دلار، شرکت ( استارتاپ ) استرالیایی Cloud Conformity را به تملک خود در آورد.</font></p><p></p> text/html 2019-10-27T19:51:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir روش جدید کلاهبرداری در کمین خریداران آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6393 <font size="3"> <font face="Mihan-Iransans"> </font></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس ها از نرم افزارهای مهم برای همه کاربران و شرکتها هستند که وظیفه آنها حفاظت از ما از برابر تهدیدات مختلف سایبری ست.</font><font size="3"><br></font><div class="irc_mimg irc_hic" style=""><font size="3"><span class="irc_mil i3597"><div class="KkFss" style="display: inline-block; position: relative; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span class="irc_mil i3597"><img class="irc_mi" src="https://assets.pcmag.com/media/images/578012-how-we-test-antivirus-and-security-software.jpg" alt="Image result for antivirus" style="" width="450" height="253"></span></div></span></font></div></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حدود 15 سال از عرضه جدی آنتی ویروس های اورژینال و </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">رونق گرفتن بازار آنتی ویروس</font> در ایران میگذرد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">طی این سالها جدا از شرکتهای اندکی که نسخه های اصلی و معتبر آنتی ویروس را عرضه میکردند، هزاران شخص و شرکت و وب سایت اقدام به توزیع نسخه های نامعتبر، تقلبی ( کرک ) و جعلی آنتی ویروس کرده اند و همواره از ترفندهای مختلفی برای قانع کردن کاربران برای خرید محصولات خود استفاده کرده اند.</font></div> text/html 2019-10-26T06:40:11+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ادامه عملکرد فاجعه بار کسپرسکی و ناامیدی کارشناسان امنیتی http://www.disna.ir/post/6392 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ادامه عملکرد فاجعه بار کسپرسکی و ناامیدی کارشناسان امنیتی</font></b></div><div align="justify"><br><img src="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg" alt="https://www.durantash.com/images/disna/2019/kl-not1.jpg"></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید شرکت کسپرسکی طی سالهای اخیر با روشهای مختلف تلاش کرده تا از خود چهره یک شرکت بزرگ و معتبر را نمایش دهد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این در حالی است که این شرکت روسی دقیقآ طی همین سالها به دلایل مختلف از جمله، استفاده از روشهای فریبکارانه و دروغگویی در بازاریابی و تبلیغات، ضعف جدی فنی و پشتیبانی و همچنین فعالیت های ناسالم تجاری مانند کلاهبرداری های متعدد از مشتریان و نمایندگانش مانند بلاک کردن لایسنس های تجاری و یا توزیع <b><a href="http://www.disna.ir/post/3031" target="_blank" title="">کارت لایسنس های مشکل دار و 200 روزه</a></b> در بازار به جای کارت لایسنس های 1 ساله ( 365 روزه )، که باعث شده بخش زیادی از نمایندگان و مشتریانش را از دست بدهد.</font></div> text/html 2019-10-25T10:40:58+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آسیب پذیری امنیتی در آنتی ویروس ایست ESET ( نود32 ) http://www.disna.ir/post/6391 <font size="3"> </font><div><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">آسیب پذیری امنیتی در آنتی ویروس ایست ESET ( نود32 )</font></b><br></font></div><div><font size="3"><a role="link" tabindex="0" rel="noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fesetglobal&amp;psig=AOvVaw30Gf2H4pDoEZ6Z-eBXaIon&amp;ust=1572086763562000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CAIQjRxqFwoTCOj97Nudt-UCFQAAAAAdAAAAABAM" aria-label="Visit YouTube" class="eHAdSb" data-ved="0CAIQjRxqFwoTCOj97Nudt-UCFQAAAAAdAAAAABAM"><img alt="Image result for eset&quot;" class="n3VNCb" src="https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l78QkMZVrhOVVy9ayqzq4BLPoMR-hXViU3cU7A=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo" style="width: 433px; height: 433px; margin: 0px;"></a></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا (خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها) ، محققین امنیتی در آنتی ویروس اپل مکینتاشی شرکت ایست ( ESET Cyber Security )&nbsp; آسیب پذیری شناسایی کردند که به شماره <a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-16519" target="_blank" title="">CVE-2019-16519</a> به ثبت رسیده است.</font></div> text/html 2019-10-24T06:03:20+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آسیب پذیری امنیتی در آنتی ویروس های AVG , Avast و Avira http://www.disna.ir/post/6390 <font size="3"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">محققین شرکت امنیتی SafeBreach Labs موفق به <a href="https://www.securityweek.com/avast-avira-products-vulnerable-dll-hijacking" target="_blank" title="">شناسایی آسیب پذیری</a> امنیتی در آنتی ویروس های 3 شرکت Avast , AVG و&nbsp; Avira شدند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این آسیب پذیری که همه محصولات آنتی ویروس این 3 شرکت را تحت تاثیر قرار داده، به شماره CVE-2019-17093 ثبت شده است.</font><font size="3"></font></div>