دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2019-01-15T22:08:50+01:00 text/html 2019-01-14T07:08:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش ترندمیکرو: انتشار گسترده بدافزار اندرویدی MobSTSPY در ۱۹۶ کشور http://www.disna.ir/post/6281 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت امنیتی ترندمیکرو</a> ( Trend Micro )، نوع جدیدی از یک بدافزار اندرویدی با قابلیت سرقت اطلاعات کاربران (شامل موقعیت مکانی، لاگ های ارتباطی و دیتای مربوط به اکانت ها) کشف شده که تاکنون توسط دست کم صد هزار کاربر پلی استور در سراسر دنیا دانلود شده است. بدافزار اندرویدی&nbsp;MobSTSPY طبق گزارش موسسه&nbsp;Trend Micro از طریق چندین اپلیکیشن تازه بارگذاری شده در پلی استور گوگل توزیع شده است.</font><br></p></div> text/html 2019-01-12T19:26:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir 11 سال تلاش کسپرسکی برای سانسور اخبار و آگهی های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6280 <div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آیا میدانید از سال 1387 شمسی ( 2009 میلادی ) شرکت روسی کسپرسکی با همکاری و هماهنگی چندین شرکت دیگر، تلاش کرده تا حد امکان مانع آشنایی کاربران و متخصصین ایرانی و خریداران آنتی ویروس با <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> و محصولاتش شود؟</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">از جمله روشهایی که کسپرسکی برای رسیدن به این هدف استفاده کرده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</font></font></div> text/html 2019-01-12T07:00:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ترندمیکرو پیش بینی تهدیدات سایبری در سال 2019 را منتشر کرد. http://www.disna.ir/post/6279 <font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/Predictions2019-cover.jpg" alt="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/Predictions2019-cover.jpg"></a></font></font></div><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) گزارش پیش بینی تهدیدات سایبری در سال 2019 را منتشر کرد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">براساس گزارش ترندمیکرو، در سال 2019 هم بر حجم تهدیدات و حملات سایبری افزوده خواهد شد و هم حملات سایبری پیچیده تر می شوند.</div></font></font> text/html 2019-01-12T06:49:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir محصول جدیدی از ترندمیکرو در حوزه IOT Security رونمایی شد. http://www.disna.ir/post/6278 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) محصول جدیدی در حوزه امنیت اینترنت اشیاء ( IOT Security ) <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20190109005002/en/Trend-Micro-IoT-Security-2.0-Enhances-User" target="_blank" title="">رونمایی</a> کرد.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">محصول Trend Micro IoT Security 2.0 برای بهبود سطح امنیتی ارائه دهندگان خدمات و سرویس در حوزه اینترنت اشیاء ( IOT ) ارائه شده است.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">امنیت سایبری یکی از چالشهای جدی حوزه اینترنت اشیاء یا به عبارتی اینترنت چیزهاست و غول امنیتی ترندمیکرو تلاش کرده تا با نوآوری و ارائه محصولات ارزنده به شرکتها و مصرف کنندگان محصولات اینترنت اشیاء در افزایش سطح امنیتی کمک کند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/commercial/trend-micro-iot-security-20-enhances-end-user-protection-and-device-makers-" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">Trend Micro IoT Security 2.0 Enhances End User Protection and Device Makers’ Reputation</font></font></a></div><div align="justify"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></font></font></font></pre></div></font></div></font></div></font></div></font></font><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/category/7" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه آنتی ویروس ایران" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; font-weight: bold;">اخبار شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro )</a></font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></div></font></font></font></font></div> text/html 2019-01-08T10:13:05+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چرا برای تامین امنیت سامانه‌های کامپیوتری خود نمی‌توانید به کسپرسکی اعتماد کنید؟ http://www.disna.ir/post/6277 <div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="365" height="77"></font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">اخیرآ ماهنامه شبکه مقاله ای با عنوان "چرا برای تامین امنیت سامانه‌های کامپیوتری خود می‌توانید به کسپرسکی اعتماد کنید؟" <a href="https://www.shabakeh-mag.com/security/13766/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F" target="_blank" title="">منتشر</a> کرده که جای تعجب دارد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">ولی چرا جای تعجب؟</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در واقع کسپرسکی از جمله شرکت های آنتی ویروسی است که به دلایل متعدد، اصلآ قابل اعتماد نیست.</font></font></div> text/html 2019-01-06T20:04:25+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سودجویی برخی مدیران شبکه در فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6276 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سودجویی برخی مدیران شبکه در فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بررسی های چند ساله دیسنا نشان میدهد، بسیاری از مدیران و کارشناسان شبکه و فناوری اطلاعات در ایران، طی فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس، درگیر سودجویی و رشوه شده و به همین دلیل امنیت اطلاعات شرکت و سازمان را قربانی سودجویی خود میکنند.<br></font></div> text/html 2019-01-05T11:11:58+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نتایج نظرسنجی پی سی مگزین درباره آنتی ویروس های 2019 منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6274 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا به نقل از پی سی مگزین ، این وب سایت جدیدترین نتایج نظرسنجی رضایتمندی از کاربران را برای آنتی ویروس های 2019 <a href="https://uk.pcmag.com/windows-10/118962/readers-choice-awards-2019-antivirus-security-suite-software" target="_blank" title="">منتشر</a> کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://sm.pcmag.com/t/pcmag_uk/news/r/readers-ch/readers-choice-awards-2019-antivirus-security-suite-software_ywpc.640.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این نظر سنجی در 2 بخش " Antivirus 2019 " و " Security Suite 2019 " منتشر شده است.</font></div> text/html 2019-01-02T10:27:37+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir «یلدا تا کریسمس 2019» نام جدیدترین طرح تخفیف آنتی‌ویروس با گارانتی دورانتاش http://www.disna.ir/post/6273 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="article-copyright"> </span>کاربران و شرکت‌های ایرانی می‌توانند به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی (2019)، سبک‌ترین و کم حجم‌ترین آنتی‌ویروس دنیا را با تخفیف ویژه خریداری کنند.</font></div><div><br></div><div><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/70e257d3be114460a3a352699451c273/872d2d7e0850409e9f04a05db4cba72b.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-01-01T08:13:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir همایش بزرگ شرکت دورانتاش http://www.disna.ir/post/6272 <div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://direction.trendmicro.com/img/intro/side_ph.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دورانتاش، در نظر دارد به زودی رویداد بزرگی با حضور بیش از 1000 کارشناس، متخصص و مدیر حوزه های فناوری اطلاعات ( IT ) و شبکه های کامپیوتری برگزار کند.</font></div> text/html 2018-12-29T09:09:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چند گزارش درباره برندهای برتر حوزه امنیت سایبری و آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6271 <div><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/av-logos.jpg" alt="" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="435" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><br></font></font></font></div><div><br></div><br> text/html 2018-12-25T10:14:48+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شناسایی آسیب پذیری در پروتکلهای اینترنت اشیاء توسط ترندمیکرو http://www.disna.ir/post/6270 <font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div><div align="justify">به گزارش روابط عمومی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، شرکت امنیتی ترندمیکرو نقص های عمده و مهمی در پروتکل های اینترنت اشیاء شناسایی کرده است.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">براساس گزارش ترندمیکرو، نقص های عمده ای در 2 پروتکل M2M یعنی پروتکل های MQTT و&nbsp; CoAP شناسایی کرده است که میتواند حوزه اینترنت اشیاء را با خطرات جدی روبرو کند.</div></font></font> text/html 2018-12-25T06:07:00+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تمدید کمپین تخفیفی یلدای آنتی ویروس دورانتاش http://www.disna.ir/post/6269 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.ddn.ir/yalda/yalda-4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همزمان با شب یلدا، شرکت دورانتاش طرح تخفیفی را برای خرید و تمدید لایسنس آنتی ویروس اجرا کرده.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">با توجه به استقبال و درخواست های متعدد کاربران و شرکتهای ایرانی، این طرح برای چند روز تمدید می شود.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همه کاربران ایرانی و مصرف کنندگان و خریداران آنتی ویروس میتوانند با استفاده از این فرصت، لایسنس آنتی ویروس خریداری و یا آنتی ویروس خود را تمدید کنند و یا از آنتی ویروسهای دیگر به آنتی ویروس های ارزنده و باکیفیت شرکت دورانتاش مهاجرت کنند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای دریافت آنتی ویروس با تخفیف ویژه شب یلدا به این <b><a href="http://www.ddn.ir/yalda" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک</a></b> مراجعه کنید.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div> text/html 2018-12-23T06:28:47+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شب یلدا و تخفیف ویژه آنتی ویروس دورانتاش http://www.disna.ir/post/6268 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت مراسم ایرانی شب یلدا، تخفیف ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.ddn.ir/yalda/yalda-4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> از شرکت های معتبر و پیشرو توزیع کننده نرم افزارهای آنتی ویروس برای کاربران خانگی، شبکه و مراکز داده فیزیکی، مجازی و کلود در ایران از سال 1385 می باشد.</font></div><div align="justify"><br><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای دریافت آنتی ویروس با تخفیف ویژه شب یلدا به این <b><a href="http://www.ddn.ir/yalda" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک</a></b> مراجعه کنید.</font></div></div> text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir معرفی چند مشتری ترندمیکرو ( Trend Micro ) http://www.disna.ir/post/6267 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font></font><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">در این یادداشت 2 مشتری دیگر محصولات و آنتی ویروس های ترندمیکرو را معرفی میکنیم.</div></font></font></div> text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir وبروت موفق به کسب گواهی امنیتی ISO 27001 شد. http://www.disna.ir/post/6266 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://antivirus.ddn.ir/images/disna/2018/webroot-iso-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت امنیتی وبروت Webroot موفق به <a href="https://www.webroot.com/us/en/about/press-room/releases/webroot-iso-27001-certification" target="_blank" title="">دریافت</a> گواهینامه امنیتی ISO 27001 شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">گواهینامه ایزو 27001 یکی از بالاترین استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات است.</font></div> text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ارتباط مرکز ماهر و کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6265 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مرکز ماهر به تازگی گزارشی با موضوع "</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <a href="https://www.certcc.ir/news/12524" target="_blank" title="">بررسی تهدیدات مانای پیشرفته (APT) و حملات مربوط به آن در ایران</a> " منتشر کرده.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">- چرا دوباره کسپرسکی؟ <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آیا مرکز ماهر با وب سایت های معتبر و شرکت های پیشرو امنیتی آشنایی ندارد؟</font></font></div> text/html 2018-12-12T07:47:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir اضافه شدن 2 فروشگاه در مرکز کامپیوتر پایتخت به طرح کارت تخفیف دورانتاش http://www.disna.ir/post/6264 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید شرکت دورانتاش از حدود 3 سال پیش طرح ویژه ای با نام کارت هدیه و تخفیف آنتی ویروس را آغاز کرد و در تهران هم اکنون حدود 20 فروشگاه در این طرح فعال هستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خبر خوب اینکه 2 فروشگاه دیگر در مرکز کامپیوتر پایتخت واقع در بلوار میراماد به جمع فروشگاه های شرکت کننده در طرح کارت تخفیف لایسنس آنتی ویروس دورانتاش اضافه شده اند و کاربران با خرید از این 2 فروشگاه میتوانند کارت تخفیف آنتی ویروس را به صورت هدیه دریافت کنند.</font></div> text/html 2018-12-12T07:47:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تمدید طرح هدیه و تخفیف لایسنس آنتی ویروس به مناسبت روز دانشجو http://www.disna.ir/post/6263 <div><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-teh-81.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو به همه کاربران ایرانی تعداد محدودی لایسنس آنتی ویروس را به صورت هدیه و رایگان ارائه داد که با تخفیف 90 درصد امکان تمدید نیز داشتند.</font></div> text/html 2018-12-10T11:36:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی http://www.disna.ir/post/6262 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/6d7cd53537a2447eb66bf4d5237b4fab/e419455052474abfb02795752d49bb87.jpeg" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="310" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">( Kaspersky or Webroot )</font></div><br> text/html 2018-12-08T01:59:48+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه دورانتاش به مناسبت روز دانشجو ( لایسنس رایگان و تخفیف 90 درصد ) http://www.disna.ir/post/6261 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-3.jpg" alt="" width="556" vspace="0" hspace="0" height="278" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همه دانشجویان ( فنی و مهندسی، پزشکی، معماری ، پرستاری، هنر، ادبیات، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری ) میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت <b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="">رایگان و هدیه</a></b> و بدون محدودیت در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-08T01:30:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو http://www.disna.ir/post/6260 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-8.jpg" alt="" width="554" vspace="0" hspace="0" height="466" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلیه دانشجویان و دانش آموزان ایرانی میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت<b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title=""> رایگان و هدیه و بدون محدودیت</a></b> در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-05T11:49:31+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir کسپرسکی برای منتشر نشدن اخبار محصولات دورانتاش چقدر رشوه میدهد؟ http://www.disna.ir/post/6258 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><br></span></span></font></a></div></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید کسپرسکی از ترس از دست دادن بازار ایران، به اکثر رسانه ها و وب سایت های فناوری و حتی بخشی از مدیران شبکه شرکت ها و سازمان ها در ایران رشوه میدهد تا اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش و محصولاتش را منتشر نکنند و یا محصولات شرکت دورانتاش را توصیه نکنند.<br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به نظر شما شرکت روسی کسپرسکای ماهانه یا سالانه چقدر رشوه بابت سانسور و عدم انتشار اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش پرداخت میکند؟</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> توزیع کننده معتبر و پیشرو سرویس های امنیتی و نرم افزارهای آنتی ویروس برای کاربران خانگی، شبکه و مراکز داده فیزیکی، مجازی و کلود در ایران می باشد.</font></font><br></div></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-12-05T10:42:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شوک در غول آنتی ویروس سایمنتک http://www.disna.ir/post/6257 <div align="justify"><br><font class="text4"><font size="2"><img style="width: 358px; height: 93px;" src="http://www.symantec.com/content/en/us/global/images/version3/overlay/segment-overlay-logo.png" alt="Symantec" title="Symantec"></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، 3 مدیر ارشد کمپانی امنیتی سایمنتک استعفاء داده و این شرکت را <a href="https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2018/12/03/symantec-executive-departures-shakeup.html" target="_blank" title="">ترک</a> کرده اند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">براساس گزارشات مختلف استعفای این 3 مدیر کمپانی سایمنتک در راستای تغییرات مدیریتی است که در پی سرمایه گذاری های جدید و تغییرات ترکیب هئیت مدیره این کمپانی بزرگ فناوری صورت گرفته.</font></div> text/html 2018-12-04T07:36:28+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دروغگویی و فریبکاری دو تکنیک اصلی کسپرسکی برای فروش آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6256 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"><br></span></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری از ما میپرسند چرا با اینکه آنتی ویروس های کسپرسکی کیفیت مناسبی ندارند و از طرفی بارها شاهد کلاهبرداری های این شرکت روسی از نمایندگان و مشتریانش بودیم ولی باز بسیاری از خریداران آنتی ویروس، محصولات این شرکت روسی را انتخاب میکنند و هنوز هم هستند شرکت هایی که جهت عقد قرارداد سراغ آنتی ویروس های این شرکت میروند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پاسخ به این سوال بسیار ساده است.</font></font></b></div> text/html 2018-12-03T17:17:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سبک ترین آنتی ویروس ویندوزی دنیا آپدیت شد. http://www.disna.ir/post/6255 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/501454-webroot-secureanywhere-internet-security-complete-main-window.jpg?thumb=y&amp;width=740&amp;height=518" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image">سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا به نسخه 9.0.24.37 <a href="https://answers.webroot.com/Webroot/ukp.aspx?pid=10&amp;app=vw&amp;vw=1&amp;login=1&amp;json=1&amp;solutionid=1098" target="_blank" title="">آپدیت</a> شد.</span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><span class="image"></span></div><div><span class="image">آپدیت و به روز رسانی آنتی ویروس های قدرتمند وبروت به صورت کاملآ بی صدا و خودکار صورت میگیرد و کاربر هیچ نشانه ای از کاهش سرعت در عملکرد سیستم احساس نمیکند.</span><br></div></font></font></div><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font></div>